PİSTONLAR VE AKSESUARLAR

1008 SL PİSTON

Endirekt tahrikli halatlı asansör uygulamaları için tasarlanan ve kullanılan 1008 SL tip pistonlar, 18 metreye kadar olan yüksekliklere seyir için kullanılabilir.

Yeni işleme teknolojileri daha küçük silindir çaplı pistonların (1008 SL) geliştirilmesine olanak vererek daha az miktarda akışkan gerektiren ve asansör esnekliğini azaltan ürünler tasarlanmasını sağlamıştır. .

Özel bir silindir bağlantısı ile pistonun montaj süresini önemli ölçüde azaltılmıştır..

Pistonun daha rahat bir şekilde taşınmasını ve kuyu içine yerleştirilmesini sağlamak için, tüm bağlantıları hazır şekilde pistonu 2 veya 3 parça halinde alabilmek mümkündür.

1008 SL piston, çift piston gerektiren yoğun kapasiteli kurulumlar veya yüksek trafikli uygulamalar için uygundur.

1000 SL PİSTON

1000 SL tip piston, direkt tahrikli asansör uygulamaları için tasarlanmış merkezi bir pistondur. Özellikle ağır yükler (yük asansörleri) veya estetik standartların lineer bir tasarım gerektirmesi durumunda (örneğin panoramik asansörlerdeki halatlardan kaçınmak) önerilir.

Yeni işleme teknolojileri daha küçük silindir çaplı pistonların geliştirilmesine olanak vererek daha az miktarda akışkan gerektiren ve asansör esnekliğini azaltan ürünler tasarlanmasını sağlamıştır.

Özel bir silindir bağlantısı ile pistonun montaj süresini önemli ölçüde azaltılmıştır..

Bu piston, kuyu alanından tam olarak yararlanabilmek amacıyla düşük yük kapasitesine sahip sistemler içinde uygundur.

Pistonun daha rahat bir şekilde taşınmasını ve kuyu içine yerleştirilmesini sağlamak için, tüm bağlantıları hazır şekilde pistonu 2 veya 3 parça halinde alabilmek mümkündür.

Piston, kabin karkasına bağlantı için bir üst döner plaka ve bir taban destek plakası ile donatılmıştır.

Pistonun toprağa gömülen kısmı korozyon önleyici bir kaplama ile korunmaktadır. Galvanik korozyondan korunmak için bir PVC bant da tedarik edilir.

1001 SL PİSTON

1001 SL tip piston daha çok 2-3 katlı binalarda yandan direkt tahrikli asansör uygulamalarında kullanılır.

Yeni işleme teknolojileri daha küçük silindir çaplı pistonların geliştirilmesine olanak vererek daha az miktarda akışkan gerektiren ve asansör esnekliğini azaltan ürünler tasarlanmasını sağlamıştır.

Özel bir silindir bağlantısı ile pistonun montaj süresini önemli ölçüde azaltılmıştır.

Pistonun daha rahat bir şekilde taşınmasını ve kuyu içine yerleştirilmesini sağlamak için, tüm bağlantıları hazır şekilde pistonu 2 parça halinde alabilmek mümkündür.

Piston, kabin karkasına bağlantı için bir üst döner plaka ve kuyu dibine yerleştirme için bir taban destek plakası ile donatılmıştır.

Taban desteği silindir üzerinde ara bir konumda sabitlenebilir ve böylelikle 1001 SL tip pistonun zemin altına kısmi olarak girmesi sağlanabilir, ya da piston taban desteği olmadan teslim edilebilir.

1001 SL piston, karşıt ikiz piston gerektiren yoğun trafikli kurulumlar veya büyük boyutlu asansör kabinleri için uygundur.

EC TELESKOPİK PİSTON

EC teleskopik piston, yolcu asansörleri başta olmak üzere birçok asansör uygulamasında kullanılabilir.

EC piston kurulumu L karkas ile beraber yapılır, ancak bu çözüm genellikle 2, 4 veya daha fazla pistonlu, yüksek yük kapasiteli asansörlerde kullanılır.

EC teleskopik pistonun 2, 3 veya 4 aşamalı versiyonları mevcuttur. Pistonun senkronize hareketi, farklı aşamaları birleştiren bir zincir sistemi ile sağlanmaktadır.

EC piston, EN 81.20 standartlarının gerektirdiği yavaşlama oranına uygun olarak yumuşak durma (soft stop) uygulamaları için tasarlanmıştır. Dahili bir kılavuz donanımı olan EC-2N çözümü, 6 metreye kadar seyir yükseklikleri için kullanılır. Piston için harici kılavuz gerekli değildir. EC-2Y, 3Y ve 4Y çözümleri harici bir kılavuzla (birlikte temin edilir) donatılmıştır.

TCS TELESKOPİK PİSTON

TCS teleskopik piston genellikle kuyu boyutlarının dar olduğu düşük kapasiteli asansörlerde kullanılır: piston, zincir ve diğer donanımları, kuyu duvarı ve asansör kabini arasında 170 mm bir alan içine yerleştirmek mümkündür.

Bu nedenlere ve ayrıca mekanik senkronizasyona bağlı olarak, TCS piston genellikle küçük ev asansörleri ve yük asansörleri kullanılsa da, 3-4 duraklı her tip yolcu asansörü için uygundur. TCS teleskopik piston farklı aşamaları birleştiren bir zincir sistemi ile senkronize edilen, 2 ve 3 aşamalı tipleriyle satışa sunulmaktadır.

Dahili bir kılavuz donanımı olan TCS-2N çözümü, 6 metreye kadar seyir yükseklikleri için kullanılır. Piston için harici kılavuz gerekli değildir. TCS-2Y ve 3Y çözümleri, opsiyonel olarak temin edilen harici kılavuzlar (T kılavuz 50x50x5) gerektirmektedir.

Piston, geleneksel yırtılma valfiyle veya fazla akış sınırlama cihazı ile birlikte oturma tertibatıyla (pawl device) tedarik edilebilir. İkinci seçenek, 2 veya daha fazla pistonlu sistemler için elverişli olabilir.

TELESKOPİK PİSTON 9100-9101

Bu Teleskopik piston direkt asansör uygulamaları için yandan tahrikli bir versiyondur ve kuyunun dikey alanına rahatlama sağlar sağlar. Pistonun yerleşimi için kazı işi yapılmadan büyük seyir yüksekliklerine servis vermek mümkündür.

Bu piston, 2 veya 3 kademeli versiyonları ile geleneksel asansör sistemi (2: 1 asansör uygulaması) için uygun bir alternatiftir.

Piston, kılavuz desteğine monte edilecek 1-2 sabitleme plakaları ile tedarik edilebilir; Bu, eşit yükte büyük seyir yüksekliklerini elde etmek içindir.

Piston, kabin karkasına bağlantı için bir üst döner plaka ile donatılmıştır.

TELESKOPİK PİSTON 9110-9111

Bu teleskopik piston, direkt tahrikli asansör uygulaması için merkezi bir pistondur. Yuva deliğinin boyutunun önemli ölçüde azaltılmasına izin verir ve sondaj deliğinin aşırı derecede derin olamayacağı tek kademeli pistonlara geçerli bir alternatifi temsil eder. Tek aşamalı direkt pistonlara kıyasla, yuva deliği boyutu yarıya (2 aşamalı piston için) veya üçte birine (3 aşamalı piston için) indirgenebilir.

Piston, kılavuz desteğine monte edilecek 1-2 sabitleme plakaları ile tedarik edilebilir; Bu, eşit yükte büyük seyir yüksekliklerini elde etmek içindir.

Piston, kabin karkasına bağlantı için bir üst döner plaka ile donatılmıştır.

Pistonun toprak altında kalan kısmı korozyon önleyici bir kaplama ile korunmaktadır. Galvanik korozyondan korunmak için bir PVC bant da tedarik edilir.

B TİP – G TİP – R TİP KOPMA VALFİ; 2014/33 / UE STANDARDINA UYGUN D TİP – R TİP TAŞMA VALFİ

3006 tip kopma valfleri, asansör kabininin aşırı hızlanması durumunda pistonun aşağı doğru hareketini keser.

Valfler, valf içindeki yağın giriş ve çıkış noktası arasında bir basınç değişimi olduğunda devreye girer. Bu nedenle elektrikli bir cihaza gerek yoktur.

B tip kopma valfi yaygın olarak tek pistonlu sistemlerde kullanılır.

G tip kopma valfi çift pistonlu sistemlerde kullanılır, iki piston arasına eşit aralıkta yerleştirilir. Valf ve iki piston arasındaki boru EN 81.20 standardı gerekliliklerine uygun olmalıdır.

D tip taşma valfi, hidrolik sistemde büyük bir sızıntı olması halinde, kabinin aşağı seyri sırasında aşırı hız durumlarını önlemek için tasarlanmıştır. Nominal yüke eşit bir yüke sahip olan kabinin hızı, aşağı doğru seyirde 0,3 m/sn’yi geçmemelidir. R tip taşma valfi Oturma Tertibatı (Pawl Device) ile paralel olarak kullanılır.