GÜÇ SİSTEMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

ETC Sistemi (Elektronik Sıcaklık Kontrolü)

Seviyeleme Elektronik Sistemi

Yeni asansörler ve modernizasyonlarda MOD-3010 dağıtıcı donanımına sahip sistemlerde kurulum mümkündür.

Kata yanaşma sırasında optimize edilmiş hız eğrileri sayesinde güç tüketimini % 20’ye varan oranda azaltır, bu da seyir süresinin kısalmasını ve dolayısıyla motorun daha az devrede olmasını sağlar.
ETC sistemi, değişen sıcaklık koşullarına karşı seviyeleme mesafesinin azaltılmasını ve sabit tutulmasını sağlar. Sonuç olarak, asansör daha uzun bir süre boyunca tam hızda hareket eder ve bu nedenle seyir süreleri azalır: asansör ısıyı dağıtarak daha verimli çalışır.
.

Ayrıca, valf ve yağ ısıtıcılarının kullanımını ortadan kaldırarak daha fazla enerji tasarrufuna olanak sağlar.
Bu mekanizma aynı zamanda, 0,8 m/sn ortalama hızla çalışan hızlı bir hidrolik asansöre eşdeğer olarak trafik yoğunluklarının çözülmesine yardımcı olur.

ETC sistemi, sistemde herhangi bir değişiklik yapmadan mevcut asansörlere kurulabilir.
Mevcut asansörlerde ETC sisteminin kurulumu 2 saat içinde yapılabilir.

Kurulum sonrasında, bir sıcaklık sensörü yağ sıcaklığını tespit eder ve seyir süresi ile kata seviyelemeyi otomatik olarak kaydeder. Önceden ayarlanmış parametreler yoluyla hem yukarı, hem de aşağı yönde seyir için kata yaklaşma hızını ve sürelerini ayarlar.
ETC sistemi, kabini kat seviyesinde durdurma ve ± 10 mm’lik bir seviyeleme sağlama özelliği ile EN 81.20 standardına uygundur.

2CH sistemi

2CH sistemi, genel asansör güvenliği konseptini takip ederek, yani sistemin her bir işletim aşaması için çift kontrol mekanizmasının devrede olmasına yönelik geliştirilmiştir.

2CH sistemi, 3010 devresine uygulandığında, bağımsız iki farklı valf yoluyla aşağı yönde seyrin kontrolünü garanti eder.
Bu güvenlik konsepti halihazırda dünya üzerinde belli standartlar tarafından düzenlenmektedir.

Soft Stop

Soft Stop sistemi, hidrolik sistemlerde daha iyi performanslar elde etmek üzere GMV tarafından sürekli olarak yürütülen araştırmaların bir sonucudur. 3010 valfin bazı bileşenlerine uygulanan yeni özellikler, opsiyonel Soft Stop sisteminin mevcut sistemlerde kontrol ünitesinde yalnızca birkaç değişiklik yapılarak kurulmasına olanak tanır.

Bu sistemin avantajları şunlardır:

• Yukarı doğru seyirde dururken maksimum konfor

• Hızlanma ve yavaşlama sırasında gürültü emisyonunun azaltılması ve kat seviyeleme hassasiyetinin arttırılması

Bu özellikler, Soft Stop sisteminin mükemmel performans gerektiren lüks asansör sistemleri ve yüksek yolcu trafiği olan binalar için ideal çözüm olmasını sağlar.

3010 VALF İÇİN AKSESUARLAR

El pompası

Bu bileşen EN 81 standardı ile gerekli olmaktadır ve aşağıdaki işlevler için kullanılır:

• Yukarı doğru acil durum uygulaması

• VC (yırtılma valfi) kilidinin açılması

Maksimum basınç şalteri

Bu bileşen, EN 81 standardı ile gerekli olmaktadır.

Güvenlik devresinin bir parçası olan bu bileşen, önceden ayarlanmış maksimum basınç değerinin aşılması durumunda elektrik güç kaynağının kesilmesini sağlar.

Minimum basınç şalteri

Güvenlik devresinin bir parçası olan bu bileşen, basıncın önceden ayarlanmış değerin (5 bar) altına düşmesi durumunda elektrik güç kaynağının kesilmesini sağlar.

Düşük histerezis ve yük tartma işlevli basınç şalteri

• NO tipi – normalde açık kontak

• NC tipi – normalde kapalı kontak

Asansör kabininde aşırı yük olduğunu gösteren ve sonuç olarak kalkışa engel olan bir alarm sinyaline bağlanır.

Elektrik kontaklı basınç göstergesi

Maksimum ve minimum basınç şalterinin fonksiyonu ile birlikte bir basınç göstergesinin işlevine sahiptir.

Valf Isıtıcısı 60W-230Vca

Rezistör, düşük sıcaklıklarda, sabahın erken saatlerindeki ilk seyirlerde yağın sıcaklığı veya viskozitesinden kaynaklanabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olur.

3010 EN GÜÇ ÜNİTESİ İÇİN AKSESUARLAR

Soft Starter

Soft Starter aşağıdaki avantajları sağlayarak motorun ömrünü uzatır:

 İlk çalıştırmada yoğunluk piklerinin azaltılması

 Mekanik ve elektriksel stresin giderilmesi

 Motor-pompa grubunun korunması

 Güç tüketiminin azaltılması

 İlk çalıştırma sırasında gürültü emisyonunun azaltılması

Soft Starter özellikle yüksek güç sistemleri (18 kW üzerinde) için önerilir.

Valf ısıtıcısı – besleme değeri 400-230 Vca

Valf ısıtıcısı düşük sıcaklıklarda, özellikle sabah ilk seyirlerde, asansörün düzgün bir şekilde çalışması için önceden ayarlanmış viskozite parametrelerine ulaşılmasını sağlar. Rezistör, sabit bir termostat ile donatılmıştır.

Mikro seviyeleme

İndirgenmiş güçte bir yardımcı motor/pompa grubu ile donatılmış bir kata seviyeleme cihazıdır. Kata seviyeleme sürecinde enerji tasarrufuna olanak sağlar ve ana motora aşırı yüklemeyi önler.

Yük asansörleri ve yüksek operasyonel performansa sahip büyük ölçekli tesisler için önerilir. Paletli taşıyıcılar ve forklift ile yükleme ve boşaltma sırasında güç tüketimini azaltır ve seviyeleme hassasiyetini arttırır.