EKOLOJİK AKIŞKAN

Güncel çevre koruma yönetmeliklerine uygun olarak, mineral veya sentetik yağın biyolojik çözünürlüğe sahip Ekolojik Akışkan ile değiştirilmesi önerilmektedir.

GMV Ekolojik Akışkan asansörler, yük asansörleri ve konut asansörleri gibi oleodinamik kaldırma sistemlerinde aşınma, yıpranma ve malzeme yorgunluğuna karşı en iyi performansı sağlamak için tasarlanmış sentetik bazlı bir akışkandır. Sentetik yapı, stabilite ve daha yüksek bir viskozite indeksi sağlar:

GMV Ekolojik Akışkan, özellikle yangın riskine açık ve sıkı çevre düzenlemeleri ile korunan ortamlar için uygundur. Çevre kirliliği riskleri EN 81-20 standardı gereği azaltılmış olacaktır.

Akışkanın biyolojik çözünürlük indeski %70 üzerindedir.

Çevre düzenlemelerinin sıkı olduğu bölgelerde, akışkanın kazara dökülmesi durumunda sistem sahibi herhangi bir cezai sonuç ile karşılaşmaz.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Görünüm ve Renk (ASTM D1500 – 12) AMBER
Hacimsel kütle 15°C (ASTM D 4052) kg/dm3 0,921
100°C’de viskozite (ASTM D 445) cSt (mm2/sn) 9,5
40°C’de viskozite (ASTM D 445) cSt (mm2/sn) 48
Viskozite indeksi (ASTM 2270) 186
Parlama noktası V.A. °C (ASTM D 92) °C 305
Akma Noktası C° (ASTM D 97) °C -36
Asidite °C (ASTM D 664) mg KoH/g 2,2
Ulaşılan FZG aşaması (ISO 14635 – 1) >12
Biyolojik çözünürlük (OECD 301 B) >70%
Hava boşaltma (D3427 – 15) dak. <1

Verilen bilgiler birçok normal uygulama için geçerlidir.

Yüksek viskozite indeksi ve düşük akma noktası -40° C ile 70° C arasında geniş bir sıcaklık aralığında operasyonel verimliliğe olanak sağlar.