ASANSÖR GÜVENLİĞİ

Kullanıcıların fiziksel güvenliğini ve asansör sisteminin güvenliğinden yasal olarak sorumlu olan tüm tarafların iç huzurunu temin etmek için asansör sisteminin güvenceye alınması çok önemlidir: asansör sahibi veya yasal temsilcisi (örneğin bina yöneticisi), bakım teknisyeni, periyodik denetlemeleri yapan yetkili kuruluş (özellikle denetim çizelgesini imzalayan teknisyen), kurulumu yapan şirket, üretici.

Son 40 yılda asansör sistemi kazaları hakkında yapılan istatistikler, hidrolik asansörlerin güvenli sistemler olduğunu kanıtlamaktadır. GMV S.p.A., neredeyse 60 yıldır dünya genelinde satılan yaklaşık 800.000 hidrolik grubuyla canlı bir örnektir. Ancak, bu ürünlerin aşınma, yıpranma ve malzeme yorgunluğuna maruz kaldıklarını unutmamak gerekir. Bu nedenle düzenli kontroller ve revizyonlar gereklidir..

Son yıllarda, her alanda güvenlik konularına yönelik artmakta olan bir ilgi gözlemlemekteyiz. Deneyimler geçmişte potansiyel risklerin varlığı göz ardı edilmiş olduğunu gösterse de, günümüzde kazaların önlenmesine büyük önem verilmektedir. Kamuoyu, güvenlik konusuna her zamankinden daha fazla ilgi göstermektedir.

2006/42/CE Makine Direktifi “makinelerin aşağı ve yukarı yönde seyir sırasında kontrolsüz hareketlerini önlemek üzere tasarlanması, çalıştırılması ve gerekiyorsa emniyet cihazları ile donatılması gerektiğini” belirtmektedir (6.4.1.). Bu güncel yönetmelikler asansör sektörü için de geçerlidir. EN 81-2 standartlarında yapılan ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren A3 düzenlemeleri, EN 81.20 standardına dahil edilmiştir. Bu değişiklik, yeni asansör sistemlerinin kapılar açık olduğunda kontrolsüz kabin hareketlerini önlemek için güvenlik cihazları ile donatılması gerektiğini şart koşmaktadır. (6.4.1.)

Bu standarda uygunluk, hidrolik valf gruplarında ikinci bir emniyet aparatının kullanılmaya başlanmasıyla somut bir uygulama bulmuştur. Bu yönetmelik, 2003 yılında yayımlanan ve kapıları açık olan kabinin kontrolsüz hareketlerinin oluşturduğu riski “yüksek” olarak sınıflandıran EN 81.80 standardı gereğince mevcut asansör sistemleri için de geçerlidir..

CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) her zaman güncelliğini koruyan bu konuyu Haziran 2016’da EN 81.20 standardının özel hükümlerini içeren EN81.80 standardının (EN 81-80: 2016) yeni bir versiyonu ile güncellemiştir.

EN 81.80 standardı aşağıdaki şu kişiler ve kurumlar için yönlendirici bir kılavuz olabilir:

  • Yürürlükteki standartların gerektirdiği hukuki sorumluluklarına bağlı kalmak isteyen asansör sahipleri
  • Asansör sistemlerinin güvenlik seviyesi hakkında asansör sahiplerini bilgilendiren bakım şirketleri ve/veya denetleme kurumları

Asansörlerin dünyada en fazla kullanılan ulaşım araçlarından ve aynı zamanda halen kullanımda olan en eski araçlardan biri olduğu göz önünde bulundurulması gereken bir gerçektir. Günümüzde hizmet vermekte olan yaklaşık 2 milyon hidrolik sistemin %20 kadarı (400.000) 25 yıldan daha eskidir. Kullanımda olan birçok asansör sistemi, EN 81-2 standardına yapılan A3 düzenlemelerinin yeni asansörler için gerektirdiği güvenlik seviyesini (önlem kuralları ve sağduyu bu gerekliliği gösterse de) karşılayamamaktadır.

Asansörün yaşına bakılmaksızın eski hidrolik güç ünitelerini güvenceye almak ve tüm asansör yolcuları için aynı derecede güven duygusu sağlamak çok önemlidir.

YEDEK GÜVENLİK KİLİDİ

Eski hidrolik asansörlerde genellikle yedek güvenlik kilidi ve bazı durumlarda kapatma (kilitleme) cihazı donanımı bile yoktur.

2012 yılından önce kurulan hidrolik asansörlerde yalnızca bir kapatma valfi (shut-off valve) ve yeniden seviyeleme sistemi ile çift güvenlik sağlanmıştır. Bu nedenle, akış bloğu sistemindeki bir arızaya bağlı olarak, motor ve yağın aşırı ısınması nedeniyle yeniden seviyeleme sisteminin 20 dakika sonra durması halinde, asansör güvenliğinin ne derece tehlikeye düştüğü açıktır.
Sonuç olarak, çift güvenlik sistemi artık çalışır durumda değildir ve kapıları açık olan kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesine neden olabilir.

Aynı durum, hem motoru hem de yeniden seviyeleme sistemini durduracak bir elektrik kesintisi durumunda meydana gelebilir.

DLV VALF

DLV valf, GMV veya diğer üreticiler tarafından üretilen valfler için ikincil bir güvenlik sağlar. Piston ve ana dağıtıcı arasında seri olarak monte edilen, elektrikle çalışan bir çek valftir.    

DVL valf iki saatten kısa bir sürede takılabilir

VALF BLOĞU KONTROLÜ

Valf bloğu periyodik olarak genel kontrollerden geçirilmelidir. GMV, valfler ve güç üniteleri için bu hizmeti Novara’daki kendi tesisinde sunabilmekte veya her ülkede bulunan yetkili servislerimizce bu kontroller sağlanabilmektedir.

YAĞ DEĞİŞTİRME

Hidrolik yağ yıllarca kullanıldıktan sonra özelliklerini yitirmeye başlar ve değiştirilmesi gerekir. Güncel çevreyi koruma standartlarına uygun olarak mineral veya sentetik yağın biyolojik çözünürlüğe sahip Ekolojik Akışkan ile değiştirilmesi önerilmektedir. GMV Ekolojik Akışkan %70 üzerinde biyolojik çözünürlük endeksine sahip sentetik bazlı bir hidrolik akışkandır. Kazara dökülmesi durumunda sistem sahibi herhangi bir cezai sonuç ile karşılaşmaz.

GMV, bu konuda müşterilerini bilgilendirmeyi ve ilgili tüm tarafların duyarlılık göstermesini sağlamayı görev bilmektedir. Bu amaçla asansör operatörleri, onaylı kuruluşlar ve bina yöneticileri için bu konuda eğitim programları düzenlemiştir ve gelecekte de düzenlemeye devam edecektir.

GMV bu gereksinimi düşük maliyetlerde karşılamak için uygun ürünler tedarik etmektedir.