MODERNİZASYON İÇİN BİLEŞENLER

EN 81-2 standartlarında yapılan ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren A3 düzenlemeleri, EN 81.20 standardına dahil edilmiştir. Bu değişiklik, yeni asansör sistemlerinin kapılar açık olduğunda kontrolsüz kabin hareketlerini önlemek için güvenlik cihazları ile donatılmasını şart koşmaktadır.

Bu standarda uygunluk, hidrolik valf gruplarında ikincil ve bağımsız bir diğer emniyet cihazının kullanılmaya başlanmasıyla somut bir uygulama bulmuştur.

Bu yönetmelik, 2003 yılında yayımlanan ve kapıları açık olan kabinin kontrolsüz hareketlerinin oluşturduğu riski “yüksek” olarak sınıflandıran EN 81.80 standardı gereğince halihazırda kullanılmakta olan asansörler için de geçerlidir.

CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) her zaman güncelliğini koruyan bu konuyu Haziran 2016’da EN 81.20 standardının özel hükümlerini içeren EN81.80 standardının (EN 81-80: 2016) yeni bir versiyonu ile güncellenmiştir..

EN 81.80 standardı aşağıdaki şu kişiler ve kurumlar için yönlendirici bir kılavuz olabilir:

  • Yürürlükteki standartların gerektirdiği hukuki sorumluluklarına bağlı kalmak isteyen asansör sahipleri
  • Asansör sistemlerinin güvenlik seviyesi hakkında asansör sahiplerini bilgilendiren bakım şirketleri ve/veya denetleme kurumları

GMV, bu konuda müşterilerini bilgilendirmeyi ve ilgili tüm tarafların duyarlılık göstermesini sağlamayı görev bilmektedir. Bu amaçla asansör operatörleri, onaylı kuruluşlar ve bina yöneticileri için bu konuda eğitim programları düzenlemiştir ve gelecekte de düzenlemeye devam edecektir.

GMV bu gereksinimi düşük maliyetlerde karşılamak için uygun ürünler tedarik etmektedir.

GMV ayrıca daha yüksek bir bakım verimliliğine olanak sağlayacak bir ürün serisi sunmaktadır.

Elektronik valf ve daha yoğun trafikte elektronik NGV valf kontrolü için yeni ETC Sistemi ile birlikte Fluitronik Serisi güç üniteleri ve pistonlar kullanılarak, kurulu güçte ve güç tüketiminde % 20’ye kadar tasarruf etmek mümkündür.

Daha da ekolojik bir asansör sistemi elde etmek için, kazara dökülme durumunda asansör sahibini cezai sonuçlardan koruyan ekolojik, biyolojik çözünürlüğe sahip olan bir akışkan sağlıyoruz.

Bu bakımdan, asansör şirketlerinin asansör sahiplerini ve denetim yapan yetkili kuruluşları bilgilendirmelerini önemle tavsiye ederiz.

ASANSÖR GÜVENLİĞİ

VALF REVİZYON HİZMETİ

KISMİ MODERNİZASYON

NGV-EK GÜÇ ÜNİTELERİ