DİĞER HOME LIFT BİLEŞENLERİ

Home Lift sistemleri bileşenleri serisini tamamlayan diğer ürünler şunlardır:

– 1008 ve HL tipi endirekt halatlı hidrolik piston

– HL güç ünitesi için %70 üzerinde biyolojik çözünürlüğe sahip ekolojik akışkan

– Özel makine dairesi kabinetleri