KALİTE VE SERTİFİKALAR

SERTİFİKA NO. 9102: ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası
SERTİFİKA NO. I_0243: Kalite Sistemi Onay Sertifikası – 95/16/EC Avrupa Direktifi, Ek VIII
SERTİFİKA NO. IT_894: ISO 9001: 2008 Kalite Yönetimi Sistemi IQNet Sertifikası
AB Sertifikası Ek XI – Asansör Direktifi 2014/33 / AB Modül H1.
// code in Secondary language