GMV VE GÜVENLİK KAVRAMI

GMV her zaman güvenliği bir öncelik olarak tanımlar ve ona yatırım yapar. Bu bağlamda asansör montaj ve servis firmaları ve bağlı oldukları dernekler, onaylı kuruluşlar, bina sahipleri/yöneticileri ile güvenliğin arttırlması ve geliştirilmesi konusunda devamlı bir koordinasyon içindedir.

GMV, asansör sektöründe güvenlik kavramını üç ana başlık altında toplar:

1) Çalışmakta olan tüm mevcut asansörlerin, yeni asansörler için geçerli olan gerekli tüm standartlara, yasal gerekliliklere ve güvenlik açısından sahip olmaları gereken tüm teknik gereksinimlere uygun olarak donatıldığından emin olmak

2) Güvenliği tüm yeni uygulamalarda ve modernizasyonlarda asansörlerin en önemli girdisi olarak saymak

3) Asansörleri, kurulumun yapılacağı alanın deprem riski seviyesini göz önüne alarak tasarlamak ve üretmek

Bu nedenlerden dolayı GMV:

1) Mevcut tüm hidrolik asansörlerin güvenliği için modernizasyon sürecinde gerekli tüm güvenlik geliştirmelerinin yapılması için çaba gösterir ve asansörün güvenli bir şekilde faaliyetde bulunması ile ilgili sorumluluk paylaşan tüm taraflara (Montaj firması, servis firması, denetçi kuruluş, bina sahibi/yöneticisi) sürekli destek verir. 2016 yılında yayınlanmış CEN (Avrupa Standartlar Komitesi) 81.80 no’lu düzenlemesi yeni asansörler için geçerli olan tüm güvenlik düzenlemelerinin mevcut asansörler için de genişletilmesi gerektiğini teyit eder. Burada özellikle altı çizilen kontrolsüz kabin haraketinin önlenmesine yönelik geliştirmeler GMV tarafında A3 düzenlemeleri başlığı altında ele alınmakta ve tüm modernizasyonlarda kullanıcıların dikkatine sunulmakta, bu konuda farkındalığı arttırmaya yönelik olarak tüm dünyada eğitim seminerleri organize edilmektedir.

2) Güvenliği asansör sisteminin en önemli elementi olarak sayar. Bu nedenle, GMV asansör sistemleri ürün portföyüne güvenlik açısından en üst seviye olan MRC (Kabinetli Sistem) versiyonunu dahil etmiştir. Kabinetli model, Karşı ağırlıklı makine dairesiz (MRL) modellerin alternatifi olarak tasarlanmıştır. MRL sistemleri mimari açıdan yer avantajı sağlamakla beraber, gerek makinanın taşıyıcı duvarlar üzerinde yarattığı riskler, gerekse kuyu içinde olmasından kaynaklanan bakım zorlukları açısından önemli dezavantajlar içerir. Oysa Kabinetli modellerde küçük bir kabinet içinde (45 x 30 x 200 cm) giriş katında herhangi bir noktaya yerleştirilebilen MRC modelleri maksimun güvenlik ve servis kolaylığı sağlar.

3) Depreme dayanıklı asansörleri EN 81.77 Avrupa Standardına uyumlu olarak kurulum alanındaki deprem riskini dikkate alarak tasarlar, planlar ve üretir. Hidrolik asansörlerin depreme dayanıklılık açısından klasik elektrikli/karşı ağırlıklı asansörlere kıyasla çok daha fazla güvenli olduğu zaten bilinmekle beraber, GMV’nin EN 81.77 uyumlu sistemi, sismik olarak aktif tüm bölgeler için en uygun çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

// code in Secondary language