VÝTAH GREEN LIFT ODOLNÝ PROTI ZEMĚTŘESENÍ VYHOVUJÍCÍ NORMĚ EN 81-77

Podle normy EN 81-77 musí být výtahy zkonstruovány, vyvinuty a vyrobeny s přihlédnutím k míře seismického rizika v oblasti instalace výtahu. Tato norma byla harmonizována počátkem roku 2014.

Oblasti ohrožené seismickou činností v jednotlivých zemích Evropy jsou zobrazeny na speciálních mapách.

Podle národních zákonů jsou stavební firmy povinny u každé budovy, která se má stavět v příslušném regionu, určit maximální možné horizontální zrychlení (Ah) vyvolané zemětřesením. Kritéria stavebního projektu je nutné přizpůsobit stupni seismického rizika v místě výstavby.

Podle normy EN 81-77 je nutné při navrhování výtahu vzít v úvahu i hodnotu zrychlení (Ah).

Rozhodnutí o instalaci výtahu vyhovujícího normě EN 81-77 v oblastech s rizikem zemětřesení je věcí zdravého rozumu, neboť konstrukce nových budov kritéria týkající se seismických rizik již splňují, zejména proto, že výtah může být po zemětřesení nepoužitelný, přestože samotná budova zemětřesení vydržela.

Hydraulické systémy potřebují menší úpravy k tomu, aby vyhověly normě EN 81-77. Hydraulické systémy vyhovující předpisům proto mají oproti mechanickým systémům vyhovujícím stejné normě konkurenční výhodu, co se týče jednoduchosti a ceny.

Výtahy vyhovující normě EN 81-77 mají tyto vlastnosti:

 • Rám kabiny výtahu má náležité ochranné prvky, které zamezují vypadnutí vodicích čelistí z vodítek při zemětřesení.
 • Při výpočtu vodítek jsou uvažovány setrvačné síly vyvolané maximálním horizontálním zrychlením Ah.
 • Dveře kabiny jsou vybavené doplňkovým blokovacím zařízením se stejnými charakteristikami jako u výstupních dveří, které brání neúmyslnému otevření.
 • Pro výtahy se zdvihy nad 20 m (běžnými u elektrických výtahů) jsou požadavky směrnice ještě přísnější.
 • V případě zemětřesení se elektrické výtahy na rozdíl od hydraulických musí zastavit a přejet sníženou rychlostí do předem nastaveného podlaží, otevřít dveře a zůstat s otevřenými dveřmi mimo provoz. Elektrické systémy musí být vybaveny speciálními čidly pro detekci zemětřesení. Hydraulické systémy proto mohou fungovat i během zemětřesení.
 • V případě výpadku proudu (k němuž při zemětřesení často dochází) však jak elektrické, tak hydraulické systémy potřebují ke své nouzové činnosti napájení z baterie.

Antiseismické systémy jsou obzvláště vhodné pro oblasti s vysokým rizikem seismické činnosti: v Evropě je to Itálie, Řecko, Rumunsko, Portugalsko, Turecko a některé oblasti Španělska a Francie.

V oblastech v Itálii, jako například na Sicílii, ve východních Alpách, městech v centrálních a jižních Apeninách od Abruzza po Kalábrii, dochází vlivem geologické struktury naší země k častým a silným zemětřesením.

Od roku 2002 je Itálie podle klasifikace Národního ústavu geofyziky a vulkanologie (INGV) rozdělena do čtyř seismických oblastí:

 • Oblast 1 – Nejnebezpečnější zóna. Mohou se vyskytnout velmi silná zemětřesení
 • Oblast 2 – Možný výskyt silných zemětřesení
 • Oblast 3 – Možný, avšak velmi vzácný výskyt silných zemětřesení
 • Oblast 4 – Méně nebezpečná zóna. Zemětřesení jsou vzácná

ascensore antisismico

HYDRAULICKÉ VÝTAHOVÉ SYSTÉMY, SYSTÉMY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI ZEMĚTŘESENÍ

Bez ohledu na shodu s normou EN 81-77, která stanoví, jak mají být antiseismické výtahy konstruovány, je důležité vzít v úvahu, že hydraulické výtahy jsou díky své konstrukci odolnější vůči zemětřesení.

V souvislosti s nedávnou seismickou činností v Itálii a jiných zemích bylo v nejuznávanějších odborných časopisech pro obor výtahové techniky1, publikováno několik vědeckých článků které se ohledně poškození výtahů zemětřesením shodují v tom, že v případě zemětřesení jsou výtahové systémy s hydraulickou technologií daleko méně zranitelnější než elektrické systémy nejnovější generace, které mají protiváhu a strojní výbavu v horní části výtahové šachty.

Hydraulické systémy ve skutečnosti

 • Nemají zavěšenou hmotu strojů a protiváhy
 • Hlavním problémem elektrických systémů při zemětřesení bylo vypadnutí protiváhy z vodítek, což vedlo k poškození stěn šachty a někdy i střechy.
 • Strojní část (píst a agregát) se nacházejí dole (v prohlubni nebo v její blízkosti).
 • Na rozdíl od elektrických výtahů (s trakcí) nemusí mít nouzový systém hydraulických výtahů záložní zdroj energie. Nouzový systém elektrického výtahu musí být vybaven nákladným akumulátorem a vyžaduje zásah vysoce kvalifikovaného technika z montážní firmy. Hydraulické systémy jsou naproti tomu vybaveny jednoduchým a efektivním nouzovým systémem založený na vypuštění kapaliny (samospádem) prostým stisknutím tlačítka na bloku ventilů. To je možné i při naprostém výpadku proudu a bez zásahu kvalifikovaného technika (může to provést například domovník).

Protože u hydraulických systémů při seismické činnosti dochází méně často k výpadkům, může takový výtah fungovat i během zemětřesení nebo těsně po něm.

¹ “Terremoto in Israele”, autor Ami Lustig – Elevatori Marzo/Aprile 1996 – “Terremoto in Umbria: gli effetti sugli ascensori”, autor Paolo Tattoli (inženýr a badatel v Národním ústavu pro bezpečnost práce a prevenci, ISPESL) – Elevatori Marzo/Aprile 1998 – “Elevator Safety in Seismic Regions”, autor Dr. F. Celik – LiftReport 2/2006 “Ascensore antisismico”, autoři Lazaros Asvestopoulos a Lazaros Baliktsis – Elevatori Novembre/Dicembre 2007 – “Terremoto”, autor Giovanni Varisco – Elevatori Maggio/Giugno 2009.

// code in Secondary language