Velkokapacitní výtahy

OSOBONÁKLADNÍ VÝTAHY: GPL® (Goods Passenger Lifts, osobonákladní výtahy)

Nejlepší výtahy (s nosností 2 000 až 12 500 kg a více), které kdy byly zkonstruovány.

Velkokapacitní osobonákladní výtahy GPL® jsou obvykle určeny pro nakládku a vykládku pomocí vysokozdvižných vozíků.

Osobonákladní výtahy jsou vybaveny přímými pohony a 2 až 4 teleskopickými písty s mechanickou synchronizací typu EC nebo TCS (pro úzké šachty). Bezpečnostní dosedací zařízení (Pawl Device) se používají podle potřeby k další stabilizaci výtahové kabiny při nakládce pomocí vysokozdvižných vozíků.

Osobonákladní výtahy GPL® se vyznačují celosvětově unikátní technologií GMV, použitím přímého pohonu 1:1, který udržuje stabilitu podlahy kabiny při nakládce pomocí několikatunových vysokozdvižných vozíků.

Pro výtahové šachty jsou charakteristické mimořádně malé rozměry oproti velikosti kabiny výtahu. Osobonákladní výtah GPL® má ve srovnání se všemi ostatními běžnými osobonákladními výtahy nejvyšší koeficient využití prostoru šachty (plocha kabiny/plocha šachty). Stěny šachty mají lehkou konstrukci, protože hmota spočívá zejména na dně šachty, a proto není nutné zesílení stěn.

Kromě dlouhé životnosti jsou tato světově unikátní řešení ceněna pro svou jednoduchost a snadnou montáž. Osobonákladní výtah GPL může pracovat při velmi intenzivním provozu, například na montážních linkách.

Velmi důležitým parametrem, který je nutné vzít při volbě osobonákladního výtahu v úvahu, je stupeň odolnosti vůči působení torze a sil. Je-li nosnost rovna nebo vyšší než 2 500 kg, normy pro výtahy doporučují vzít v úvahu sílu působící na práh kabiny rovný 60 % jmenovitého zatížení v případě nakládky pomocí paletových vozíků, a rovný 85 % jmenovitého zatížení v případě nakládky pomocí vysokozdvižných vozíků. Splnit tyto podmínky není snadné. Je nutné použít nejen přímý pohon 1:1, ale také správně navrhnout rám kabiny a nosníky kabinové plošiny. V mnoha továrnách na celém světě jsou v provozu nevyhovující osobonákladní výtahy. Po první jízdě vyjde najevo, že při nakládce lze používat jen malá zařízení a často dochází k přetížení kabin i přes jejich velké rozměry. Nesprávný výběr řešení výtahu v továrně se obvykle projeví v nižší efektivitě provozu. Rozsah parametrů osobonákladních výtahů GMV je široký, a proto navrhujeme, abyste využili našich zkušeností.

Osobonákladní výtahy GPL® je možné označit za ekologické z důvodu jejich nízké spotřeby energie, použití jen několika materiálů a jejich celkové hmotnosti, která je až o 40–60 % menší než u ostatních elektrických a hydraulických osobonákladních výtahů. To také znamená menší spotřebu energie na výrobu a dopravu výtahu.

Další výhodou osobonákladních výtahů GPL® je lehká konstrukce šachty vyrobené jen z několika materiálů díky tomu, že síly působí směrem do dna prohlubně.

Osobonákladní výtahy GPL® nemají konkurenci i co se týče bezpečnosti, protože zde nejsou žádné hmoty, jako například protizávaží a motor zavěšený nad střechou kabiny, a kabina výtahu nevisí na trakčních lanech. Strojovna je umístěna samostatně, což zajišťuje bezpečnost instalace a následných činností údržby.

Osobonákladní výtahy GPL® jsou perfektním řešením pro vícepodlažní továrny a sklady. Řešení GMV zahrnují vertikální a horizontální dopravu zboží ve vysoce efektivním logistickém systému.

Výběr vhodného nákladního výtahu vyžaduje pečlivý rozbor oboru činnosti a požadavků budoucího uživatele. Ve skladech a v továrnách se používají vysokozdvižné vozíky, a výtahy s rozměrnými kabinami je proto vždy nutné konstruovat tak, aby umožňovaly kompletní nakládku vysokozdvižným vozíkem.

Osobonákladní výtahy mohou fungovat ve čtyřech různých pracovních režimech.

                        PŘÍMÝ REŽIM                                                                         SEKVENČNÍ REŽIM

 

                        STŘÍDAVÝ REŽIM                                                            JEDNODUCHÝ REŽIM

Osobonákladní výtahy GPL® GMV pracují ve všech čtyřech režimech. Naše konkurence většinou nabízí osobonákladní výtahy, které pracují jen ve střídavém nebo jednoduchém režimu (hydraulické nákladní výtahy 1:1 a 1:2 a elektrické nákladní výtahy včetně provedení MRL).

Díky světově unikátní technologii je GMV již mnoho let jedničkou v oblasti řešení osobonákladních výtahů.

Osobonákladní výtahy GPL®

Standardní verze*

GPL 25 GPL 40 GPL 40F GPL 80F
Popis Osobonákladní výtahy vhodné pro nakládku a vykládku pomocí paletových vozíků Osobonákladní výtahy vhodné pro nakládku a vykládku pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků
Jmenovité zatížení (kg) / typ dveří (C4 = dveře s otevíráním uprostřed a 4 panely – C6 =

dveře s otevíráním uprostřed a 6 panely

1250–2500 (C4)

1800–3000 (C4)

2100–4000 (C4)

2250–4000 (C4)

3000–5000 (C4)

3250–5000 (C4)

2100–4000 (C4)

2250–4000 (C4)

3000–5000 (C4)

3250–5000 (C4)

3250–6000 (C4)

4000–8000 (C4)

4500–8500 (C6)

4500–9000 (C6)

4700–10000 (C6)

Pohon Hydraulický se 2 písty Hydraulický se 4 písty
Max. rychlost (m/s) 0,63
Typ a počet vstupů 1–2 protilehlé
Standardní horní dojezd (mm) 3400
Min. horní dojezd (mm) 3200
Standardní prohlubeň (mm) 1200
Min. prohlubeň (mm) 1000

(ve speciálních případech a za určitých podmínek – viz technické informace)

Max. zdvih (m) 13,7 se standardní prohlubní (1200 mm) a standardním horním dojezdem (3400).

U rozšířené prohlubně/horního dojezdu jsou možné další zdvihy

Výška výtahové kabiny (mm) 2000–3000
Druh šachty Železobetonová / zděná / kovová konstrukce

*Uvedené verze jsou standardní. Na objednávku jsou k dispozici další verze s odlišným jmenovitým zatížením (až 12 500 kg a více).

AUTOVÝTAHY – VL®

Autovýtah VL® je speciální verzí osobonákladního výtahu vyrobeného hydraulickou technologií GMV. Tento výtah se tradičně používá pro dopravu osob a zboží a je nyní upraven pro dopravu automobilů.

Autovýtahy VL® se vyznačují celosvětově unikátní technologií GMV, použitím přímého pohonu 1:1, což umožňuje udržet stabilitu podlahy kabiny při vjezdu automobilu. Pro výtahové šachty jsou dále charakteristické mimořádně malé rozměry oproti velikosti automobilu.

Tyto autovýtahy jsou ideální pro parkování ve vícepodlažních garážích, jak podzemních, tak nadzemních. Mnohdy jde o jediný způsob parkování pod budovami v centru města. Náklady na autovýtah GMV VL® se správnou šachtou pro 2úrovňové parkoviště představuje 30–50 % nákladů na vybudování příjezdové cesty z tradičního železobetonu. Jinak řečeno, pokud se rozhodnete pro autovýtah GMV VL, získáte 12 až 16 parkovacích míst navíc. Podívejte se na výhody na následujících obrázcích.

Výhody spojené se získáním dalších parkovacích míst a příjmů z parkovacích poplatků jsou evidentní.

Provedení H pro automobily se střešním boxem

GMV dodává autovýtahy VL® v provedení H (VL30 H, VL35 H, VL40 H, VL45 H a S-VL H) se zvýšenou velikostí kabiny a dveří až 2,6 m pro vjezd automobilů se střešním boxem.

Autovýtah VL® lze označit za ekologický z důvodu jeho nízké spotřeby energie, použití jen několika materiálů a jeho celkové hmotnosti, která je o 30–60 % nižší než u ostatních elektrických a hydraulických autovýtahů. To také znamená menší spotřebu energie na výrobu a dopravu autovýtahu.

Další výhodou autovýtahu VL® je lehká konstrukce šachty vyrobené jen z několika materiálů díky tomu, že síly působí směrem do dna prohlubně.

Autovýtahy VL® nemají konkurenci i co se týče bezpečnosti, protože zde nejsou žádné hmoty, jako například protizávaží a motor zavěšený nad střechou kabiny, a kabina nevisí na trakčních lanech. Strojovna je umístěna samostatně, což zajišťuje bezpečnost instalace a následných činností údržby. Vůz lze přivolat dálkovým ovladačem.

Autovýtah

VL® (autovýtahy)

Standardní verze*

VL 30 VL 35 VL 40 VL 45
Popis Tyto autovýtahy jsou ideální pro parkování ve vícepodlažních garážích, jak podzemních, tak nadzemních.
Jmenovitá nosnost (kg) 3000 3500 4000 4500
Síly působící na práh kabiny (kg) 1800 2100 2400 2700
Světlá výška dveří (mm) 2300 2400 2600 2800
Typ dveří Dveře s otevíráním uprostřed a 6 panely
Pohon Hydraulický se 2 písty
Max. rychlost (m/s) 0,5
Typ a počet vchodů 1–2 protilehlé
Standardní horní dojezd (mm) 3400
Min. horní dojezd (mm) 3200
Standardní prohlubeň (mm) 1200
Min. prohlubeň (mm) 1000

(v určitých případech a za určitých podmínek – viz technické informace)

Max. zdvih (m) Cca 20 m se standardní prohlubní (1200 mm)

a standardním horním dojezdem (3400 mm).

U rozšířené prohlubně/horního dojezdu je možný další zdvih

Výška výtahové kabiny (mm) 2000–2600
Druh šachty Železobetonová / zděná / kovová konstrukce

*Uvedené verze jsou standardní. Na objednávku jsou k dispozici další verze s odlišným jmenovitým zatížením.

Moreover, GMV provides the extraordinary SUPERVL® (SVL®) with a rated load ranging from 5,000 kg to 10,000 kg, a car size of 3,0 x 6,0 m and a door opening of 2,8 m. SVL® is designed for the transport of armored limousines and special vehicles.

GMV dále dodává výjimečný autovýtah SUPERVL® (SVL®) s jmenovitým zatížením od 5 000 kg do 10 000 kg s velikostí kabiny 3,0 x 6,0 m a šířkou dveří 2,8 m. Model SVL® je určen pro dopravu obrněných limuzín a speciálních vozů

GREEN LIFT® – TML® 1600 DO NEMOCNIC je ideální výtah do nemocnic, pečovatelských domů nebo do center sociálních služeb.

Jedná se o hydraulický osobní výtah se jmenovitým zatížením 1 600 kg určený pro dopravu osob (až 21 osob) a nosítek. Výtah se vyrábí v souladu s normou ISO 9001 a splňuje požadavky evropské směrnice 2014/33/EU pro výtahy.

Velikost výtahové kabiny 1,4 x 2,4 m a šířka dveří 1,2 m umožňují volný transport nosítek a pacientů, zdravotnického vybavení a personálu. Jsou vybaveny funkcí „prioritního přivolání“, která zablokuje aktuální přivolání a dá přednost oprávněné osobě, například pro transport oběti nehody, kterou je nutné převést na operační sál.

// code in Secondary language