Kvalita a certifikace 

Systémy kvality společnosti GMV jsou certifikované. GMV kromě toho zavedla filosofii kvality Six Sigma, aby mohla zajistit a testováním kontrolovat výstupní kvalitu svých výrobků.

CERTIFIKACE č. 9102: Systém managementu kvality certifikovaný podle ISO 9001:2008
CERTIFIKACE č. I_0243: Certifikát schválení systému kvality podle evropské směrnice 95/16/ES, přílohy VIII
CERTIFIKACE č. IT_894: ISO 9001: Certifikát systému managementu kvality IQNet 2008
Certifikát EU Příloha XI – Modul H1 Směrnice o výtahech 2014/33 / EU.
// code in Secondary language