ZELENÁ KONCEPCE GMV

V oblasti udržitelných staveb mají ekologické výtahy velmi důležitou pozici, protože jsou koncipovány tak, aby dělaly budovy budoucnosti stále více šetrné k životnímu prostředí.

Mnoho výrobců výtahů mluví o ekologii jako o ústředním tématu už nějakou dobu. Často se však soustředí na sílu motoru, přičemž zanedbává další velmi důležité faktory.

Abychom lépe pochopili, zda je systém více či méně ekologický, je třeba se zaměřit nejen na výkon motoru, ale také na životní cyklus výrobku.

Při porovnávání elektrických a hydraulických výtahů musíme vzít v úvahu jednak kolik energie se spotřebuje na výrobu elektrických systémů, jednak jejich životnost. Obecně platí, že v tomto vycházejí mnohem lépe hydraulické výtahy.

Také si pamatujte, že hydraulické výtahy nespotřebovávají energii při jízdě dolů, zatímco elektrické výtahy obvykle spotřebovávají více energie, když jsou v pohotovostním režimu (čekací doba, než budou přivolány).

Celková spotřeba energie je tedy u obou typů výtahů docela podobná. Nicméně, díky nejnovějším technologickým řešením, které GMV vyvinula s technologií Fluitronic, jsou hydraulické výtahy mnohem efektivnější a ekologičtější.

To vše je dáno především inovativními hydraulickými inovacemi DRY a NGV-DRY.

Zde je několik dalších environmentálních prvků, které je třeba vzít v úvahu při porovnávání hydraulických výtahů s elektrickými:

  • Celková hmotnost hydraulických výtahů je nižší (asi o 40-60% méně než u elektrických systémů), což znamená, že je potřebná menší spotřeba energie pro jejich výrobu a dopravu.
  • Pro hydraulické výtahy je zapotřebí menšího počtu komponentů, protože mají jednoduché konstrukční schéma, žádné protizávaží nebo vodítka protizávaží.
  • V případě hydraulických výtahů není potřeba strojovny v hlavě šachty ani nutnost postavit podpůrné základy, které by výtah zatížily.
  • Malé rozměry výtahové šachty hydraulických výtahů jsou méně náročné na stavební připravenost a používá se méně materiálů.
  • Snadná recyklace prostředku používaného na provoz výtahu. Hydraulická kapalina je plně recyklovatelná po 5 až 10 letech provozu. Navíc pomocí ekologické kapaliny GMV můžete dosáhnout více než 70% biologické rozložitelnosti, což je velmi ohleduplné k životnímu prostředí.
  • Nízkou hlučnost hydraulických systémů zaručuje umístění pohonné jednotky mimo výtahovou šachtu. Elektrické výtahy MRL mají motor umístěn v šachtě, to má za následek šíření hluku na všech patrech budovy. Pro snížení hluku jsou výtahové šachty oddělené od obytných jednotek dodatečnými železobetonovými stěnami nebo je šachta zabudována mezi schodiště. Obě metody zabírají obytný prostor a vyžadují těžké železobetonové konstrukce, pro které je spotřebováno více energie.

// code in Secondary language