GMV a koncepce bezpečnosti 

GMV vždy investovala do bezpečnosti a pojímala ji koncepčně. Společnost v tomto ohledu pracuje na zvyšování informovanosti o bezpečnosti výtahů mezi dodavateli výtahů a souvisejícími asociacemi, oznámenými subjekty a správci budov.

V odvětví výtahové techniky má bezpečnost ve skutečnosti tři významy:

1) Pracovat na tom, aby stávající výtahy byly vybaveny stejnými bezpečnostními prvky, jež jsou dnes u nových výtahů standardem a vyžadují je odborné technické a zákonné předpisy.

2) Považovat bezpečnost za nejdůležitější prvek výtahů.

3) Navrhovat, plánovat a vyrábět výtahy s přihlédnutím ke stupni seismické činnosti v oblasti, v níž bude výtah instalován.

Společnost GMV proto:

1) usiluje o zabezpečení všech stávajících hydraulických výtahů instalováním bezpečnostních prvků během modernizace, které jsou srovnatelné s bezpečnostními prvky elektrických výtahů.

Je to nutné k zajištění fyzické bezpečnosti uživatelů a klidu všech, kteří nesou ze zákona odpovědnost za bezpečné fungování výtahu: majitel a správce budov, technik údržby, autorizovaná osoba, dodavatel a výrobce.

Hydraulické výtahy jsou modernizovány z hlediska bezpečnosti na základě dodatku A3, která se vztahuje jen na nově budované výtahy.

Směrnice 81-80 Evropského výboru pro normalizaci (CEN) z června 2016 potvrzuje, že tato bezpečnostní opatření by měla být rozšířena na stávající výtahy a zdůrazňuje vysoké nebezpečí spojené s nekontrolovaným pohybem kabiny s otevřenými dveřmi.

Je tedy úkolem údržbářských firem splnit i tyto požadavky, pokud jsou také odpovědné za možné nehody.

GMV považuje za svou povinnost informovat své zákazníky v tomto ohledu a zvyšovat informovanost všech zainteresovaných osob. GMV proto pořádá a plánuje pořádat bloky školení pro výtahové firmy, inspektory a správce budov.

Dále GMV nabízí vhodné výrobky, které splní tyto požadavky.

2) GMV považuje bezpečnost za nejdůležitější prvek výtahových systémů.

Konstrukce výtahových systémů GMV proto také zahrnuje verzi Machine Room Cabinet (MRC) považovanou za špičku v oblasti bezpečnosti.

Verze Machine Room Cabinet (MRC) je protikladem k verzi Machine Room Less (MRL), která je v současné době na trhu více poptávaná.

GMV nabízí obě verze pro výtahy Fluitronic i pro elektrické výtahy a domovní výtahy. Ve verzi MRL jsou ve výtahové šachtě osazeny jak pohon, tak řídicí systémy, kdežto ve verzi MRC jsou umístěny ve skříni kdekoli v budově vedle výtahu.

Systémy MRL jsou vhodné a výhodné z architektonického hlediska, ale neradi je doporučujeme, protože jsou náročné na údržbu uvnitř šachty nebo na střeše kabiny, z čehož mohou vznikat složité a nebezpečné situace, nemluvě o vyšších nákladech na údržbu.

GMV navrhla menší rozměry skříně ve strojovně (například délka 450 x hloubka 300 x výška 2000 mm u výtahu Green Lift® Fluitronic), do níž lze namontovat celý řídicí systém. Je možné ji umístit kdekoli v budově, dokonce vedle šachetních dveří, což usnadňuje řídicí a údržbářské činnosti při zajištění maximální bezpečnosti.

3) GMV nabízí výtahy Green Lift® Fluitronic 81.77 odolné proti zemětřesení, které splňují evropskou normu EN 81-77. Podle této normy musí být výtah navržen, zkonstruován a vyroben s přihlédnutím ke stupni seismické činnosti v místě jeho instalace. Tato norma byla harmonizována počátkem roku 2014.

Rozhodnutí o instalaci výtahu vyhovujícího normě EN 81-77 v oblastech s rizikem zemětřesení je věcí zdravého rozumu, neboť konstrukce nových budov kritéria týkající se seismických rizik již splňují, zejména proto, že výtah může být po zemětřesení nepoužitelný, přestože samotná budova zemětřesení vydržela.

Výzkum a bezpečnost ve společnosti GMV.

// code in Secondary language