RŮZNÉ VERZE VÝTAHŮ GREEN LIFT

GLF se jmenovitou nosností 450 kg a elektroměr 6 kW

Díky novému agregátu Fluitronic GL DRY 3010 NGRS (Energy Saving) 1 1/4” vybavenému motorem DRY o výkonu 5 kW a pevnému, ale lehkému rámu kabiny je u výtahů se jmenovitou nosností do 450 kg a průměrnou rychlostí 0,5 m/s možné použít maximální instalovaný výkon 6 kW (s elektroměrem Enel) stejně jako u elektrických trakčních výtahů při stejném zatížení.

Pohonný agregát NRGS oproti tradičním pohonným agregátům při stejném zatížení vyžaduje instalovaný výkon menší než 4–9 kW, což představuje roční úsporu až 286 EUR jen za nejmenší hodnotu instalovaného výkonu.

 

Dále je zde úspora až 20 % na nižší spotřebě elektřiny díky použití systému ETC (Electronic Temperature Control – Elektronické řízení teploty), který optimalizuje rychlostní křivky vyrovnávání podle podlahy s následným zkrácením doby jízdy a následně vložením menšího motoru. Dále je možné eliminovat ohřevy řídícího bloku a oleje, což vede k další úspoře energie. Tento mechanismus zároveň pomáhá eliminovat zablokování dopravy stejně, jako to dokážou tradiční hydraulické systémy, a to díky průměrné rychlosti 0,8 m/s.

Systém ETC vyhovuje normě EN 81-20, co se týče zastavení kabiny na úrovni zastávky a docílení přesnosti vyrovnávání ±10 mm.

 

GLF 81.21, s prohlubní 450 mm a rychlostí 0,30 m/s

(JIŽ BRZY V NABÍDCE)

Bude se jednat o nejlepší řešení pro umístění ve schodišti stávajících budov se 6 až 7 zastávkami.

Vlastnosti výtahu

  • Menší velikost prohlubně díky malým rozměrům rámu kabiny
  • Píst v poloze vpředu
  • Jmenovitá nosnost až 400 kg
  • Rychlost 0,30 m/s
  • Ruční otočné dveře
  • Skládací dveře kabiny
  • Agregát s jednofázovým motorem o výkonu 2,6 kW, který umožňuje elektroměr 3 kW

Výhody:

Elektroměr na 3 kW eliminuje nutnost montáže třífázového vedení do starších budov, což je často velmi komplikované.

Je to ideální pro instalaci v budově (obvykle ve schodišti), ve které dosud žádný výtah není a kde se dnes obvykle používají domovní výtahy (přestože jejich nevýhodou je příliš malá rychlost).

 

Systém GLF s omezenou nosností

(JIŽ BRZY V NABÍDCE)

Vynikající řešení s velkou kabinou, ale sníženým instalovaným výkonem pro případ přepravy lehkého nákladu velkých rozměrů (byť jen příležitostně), například nosítek nebo rakví.

Vlastnosti a výhody výrobku

Toto řešení má omezené zatížení (například omezené jmenovité zatížení 450–630 kg), ale velikost kabiny, která se obvykle používá v systémech s vyšším jmenovitým zatížením (například 1 000 kg).

  • Celá mechanická část je navržena a vyrobena v souladu s bezpečnostními normami, které platí pro systém s větší nosností.
  • Stačí instalovat a zaplatit menší elektroměr místo velkého, který se používá u výtahů s vyšší nosností.
  • V případě vyššího zatížení než jmenovité se rozjezd výtahu díky omezení zátěže zablokuje.