MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH VÝTAHŮ NEBO MONTÁŽ NOVÝCH VÝTAHŮ

GMV dodává kompletní systémy pro výměnu stávajících výtahů nebo pro montáž nových výtahů do budov, které výtah dosud neměly, v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami (EN 81-20 a EN 81-50).

Široký sortiment výrobků společnosti GMV zahrnuje systémy se strojovnou nebo bez strojovny, případně se „skříní strojovny“, kterými lze nahradit elektrické výtahy se strojovnou, a dokonce též výtah Green Lift® Fluitronic® (GLF), jimž lze nahradit elektrické systémy se zdvihy 16–19 m.

Podle charakteristik vyměňovaného systému je mnohdy možné dosáhnout těchto výhod bez dalších úprav výtahové šachty:

 • montáž automatických šachetních a kabinových dveří se snazším přístupem pro uživatele,
 • větší plocha výtahové kabiny, a tedy větší nosnost pro přepravu osob,
 • shoda s normou EN 81-70 o odstranění architektonických překážek.

Všechny dodávané elektrické výtahy v každém případě umožňují:

 • značné úspory spotřeby energie,
 • výrazně vyšší výkon a komfort jízdy (nepostřehnutelné zrychlení a zpomalení, přesné dorovnávání na zastávku) díky použití motoru s měničem VVVF.

GMV dodává elektrické výtahové systémy, kterými lze vyměnit strojní zařízení umístěné ve strojovně.

Díky použití elektronického ventilu NGV a motoru typu Dry výtah Green Lift® Fluitronic® (GLF) umožňuje:

 • nízkou spotřebu energie,
 • výrazné snížení instalovaného výkonu ve srovnání s tradičními hydraulickými systémy,
 • podstatně vyšší jízdní komfort,
 • stejný provozní výkon jako nejlepší elektrické systémy nejnovější generace (které jsou daleko nákladnější) vybavené frekvenčními měniči VVVF.

Zvolíte-li si výtah Green Lift® Fluitronic® pro výměnu elektrického výtahu s maximálně 6 zastávkami, není nutné protizávaží (které je součástí elektrických výtahů) a plocha výtahové kabiny se zvýší až o 30 %.

Například typické mechanické výtahy s nosností 320 kg (4 osoby), které se v Itálii běžně montovaly v 60. a 70. letech, lze nyní vyměnit za výtahy s technologií Fluitronic s nosností 450 kg (6 osob).

PŘÍKLAD:

Pro montáž výtahového systému do budovy (obvykle do schodiště), v níž jsou v současné době často instalována řešení Home Lift (jejichž nevýhodou je to, že jsou velmi pomalé), GMV doporučuje použít výtah Green Lift Fluitronic ® vyhovující normě EN 81-21 se zmenšenou prohlubní a/nebo horním dojezdem, případně výtah v provedení s prohlubní 450 mm a rychlostí 0,30 m/s.

GMV nabízí:

 • možnost prodloužení záruční doby na 10 let u všech osobních výtahů,
 • možnosti financování modernizací pro obyvatele domu,
 • možnost výměny stávajícího výtahu ve 2 krocích (nejdříve elektrickou část, pak zbytek) ke zkrácení doby odstávky výtahu z provozu.

Modernizujeme s nadšením a talentem.

// code in Secondary language