PŘÍSLUŠENSTVÍ K AGREGÁTŮM

SYSTÉM ETC (Electronic Temperature Control – Elektronické řízení teploty)

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM DOROVNÁVÁNÍ NA ÚROVEŇ ZASTÁVKY

U NOVÝCH A MODERNIZOVANÝCH VÝTAHŮ JE MOŽNÁ INSTALACE DO SYSTÉMŮ VYBAVENÝCH DISTRIBUTOREM MOD-3010

Snižuje spotřebu energie až o 20 % díky optimalizaci rychlostních křivek během dorovnávání na zastávku, což umožňuje zkrácení doby jízdy a následně použití menšího motoru.

Zejména systém ETC zmenšuje dorovnávací dráhu při zajišění její konstantní délky při měnící se teplotě; výtah tak jede plnou rychlostí déle a fáze jízdy během dorovnávání na zastávku s ponořeným motorem jsou tedy kratší: výtah pracuje při nižší rychlosti s rozptylem tepla.

Dále je možné eliminovat použití ohřevů oleje a řídícího bloku, což vede k další úspoře energie.

Tento mechanismus zároveň pomáhá eliminovat přehlcení přepravy stejně jako to dokážou tradiční hydraulické systémy: s průměrnou rychlostí 0,8 m/s.

Systém ETC je možné instalovat do stávajících výtahů bez jakékoli změny systému.

Instalaci systému ETC do stávajících výtahů lze zvládnout během 2 hodin.

Teplotní čidlo po instalaci detekuje teplotu oleje a automaticky zaznamenává dobu jízdy a vyrovnávání na zastávku. Pomocí přednastavených parametrů rychle upraví a zmenší dorovnávací dráhy pro jízdu nahoru i dolů.
Systém ETC vyhovuje normě EN 81-20, co se týče zastavení kabiny na úrovni podlahy a docílení přesnosti dorovnávání ±10 mm.

Systém 2CH

Systém 2CH byl vyvinut podle celkové koncepce bezpečnosti výtahů, zejména poskytnutím dvou řídicích prvků pro každou fázi provozu systému.

Systém 2CH použitý v okruhu 3010 zaručuje řízení jízdy dolů pomocí dvou různých ventilů.

Tato koncepce bezpečnosti je již stanovena v některých normách (například v Austrálii).

Soft Stop

Systém Soft Stop je výsledkem soustavného vývoje ve společnosti GMV cíleného na dosažení lepšího výkonu hydraulických systémů. Nové funkce použité u některých komponent ventilu 3010 umožňují instalaci volitelného systému Soft Stop do stávajících výtahů jen s několika úpravami rozvaděče.

Výhody tohoto systému jsou:

 • nejvyšší komfort při zastavení během jízdy nahoru,
 • nižší hlučnost při zrychlení a zpomalení a lepší přesnost dorovnávání na zastávku

Díky těmto vlastnostem je Soft Stop ideálním řešením pro luxusní výtahové systémy a budovy s velkým provozem vyžadujícím vynikající výkonnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VENTILU 3010

Ruční pumpa

Tato komponenta je povinná podle normy EN 81 a používá se pro tyto funkce:

 • nouzový provoz při jízdě nahoru,
 • odjištění VC (bezpečnostního ventilu).

Spínač maximálního tlaku

Tato komponenta je povinná podle normy EN 81.

Je součástí bezpečnostního okruhu a umožňuje odpojení elektrického napájení v případě překročení nastavené maximální hodnoty tlaku.

Spínač minimálního tlaku

Je součástí bezpečnostního okruhu a umožňuje odpojení elektrického napájení v případě poklesu tlaku pod předem nastavenou hodnotu (nastavená hodnota: 5 bar).

Tlakový spínač s nízkou hysterezí a funkcí vážení zátěže

 • typ NO – normálně s rozepnutým kontaktem,
 • typ NC – normálně se sepnutým kontaktem.

Je připojen k poplašnému signálu, který signalizuje přetížení kabiny a následně zamezí rozjetí výtahu.

Manometr s elektrickým kontaktem

Má funkci manometru spárovaného s funkcí spínače maximálního a minimálního tlaku.

Ohřev řídícího bloku 60 W – 230 V AC

Ohřev pomáhá zamezovat vzniku přejezdu vlivem teploty nebo viskozity oleje během prvních jízd ráno při nízké teplotě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K AGREGÁTU 3010 EN

Softstartér

Softstartér prodlužuje životnost motoru tím, že zajišťuje:

 • snížení maximální intenzity při rozjezdu,
 • eliminaci mechanického a elektrického namáhání,
 • ochranu motoru a čerpadla,
 • snížení spotřeby energie,
 • snížení hlučnosti při rozjezdu.

Softstartér se doporučuje pro systémy s vysokým výkonem (více než 18 kW).

Ohřev oleje v nádrži – možné napájecí napětí 400–230 V AC

Ohřevy za nízkých teplot ohřívají olej, aby bylo dosaženo nastavených parametrů viskozity zajišťujících správné fungování výtahu, zejména při prvních jízdách ráno. Ohřev je vybaven vnitřním nenastavitelným termostatem.

Mikro-leveling (vyrovnávání)

Jedná se o zařízení pro dorovnávání na úroveň zastávky vybavené pomocnou jednotkou motor/čerpadlo s velmi malým výkonem. Umožňuje úspory energie a zamezuje přetížení hlavního motoru během dorovnávání na zastávku.

Doporučuje se pro osobonákladní výtahy a rozměrné výtahy s velkým provozním výkonem. Snižuje spotřebu energie a zvyšuje přesnost dorovnávání na zastávku při nakládce a vykládce paletových vozíků.