Písty a příslušenství 

PÍST 1008 SL

Píst 1008 SL je navržen a používá se v nepřímo poháněných výtazích s použitím lan pro dopravní zdvihy do 18 metrů.

Nové technologie zpracování vedly k vývoji pístů s menším průměrem válce, který vyžaduje menší množství kapaliny a snižuje pružení výtahu.

Speciální spoj válce vybavený manžetou umožňuje značné zkrácení doby instalace pístu.

Pro usnadnění dopravy a namontování do šachty je možné píst dodat ve 2–3 částech se závitovými spoji.

Píst 1008 SL je vhodný pro instalace s intenzivním provozem nebo velkokapacitní kabiny, které vyžadují použití dvou protilehlých pístů.

PÍST 1000 SL

Píst 1000 SL je píst se zavěšením na střed pro výtahy s přímým pohonem. Doporučuje se zvláště pro velká zatížení (nákladní výtahy) nebo v případě, že z estetického hlediska je nutný lineární design (například bez využití lan u panoramatických výtahů).

Nové technologie zpracování vedly k vývoji pístů s menším průměrem válce, který potřebuje menší množství kapaliny a snižuje pružení výtahu.

Speciální spoj válce vybavený manžetou umožňuje značné zkrácení doby instalace pístu.

Tento píst je vhodný pro systémy s malou nosností, aby se co nejvíce využil prostor šachty pro kabinu.

K usnadnění dopravy a namontování do šachty je možné píst dodat ve 2–3 částech se závitovými spoji.

Píst je vybaven horní otočnou deskou pro připojení k rámu kabiny a základovou deskou.

Zapuštěná část plunžru je chráněna před korozí ochranným nátěrem. Dále se dodává páska z PVC na ochranu před galvanickou korozí.

PÍST 1001 SL

Píst 1001 SL pro výtahy se zavěšením na boku a přímým pohonem se používá zejména v budovách se 2–3 podlažími.

Nové technologie zpracování vedly k vývoji pístů s menším průměrem válce, který potřebuje menší množství kapaliny a snižuje pružení výtahu.

Speciální spoj válce vybavený manžetou umožňuje značné zkrácení doby instalace pístu.

K usnadnění dopravy a namontování do šachty je možné píst dodat ve 2 částech se závitovými spoji.

Píst je vybaven horní otočnou deskou pro připojení k rámu kabiny a základovou nosnou deskou pro umístění do prohlubně.

Základová deska může být na objednávku upevněna v mezilehlé poloze na válci, což umožňuje částečné zapuštění pístu 1001 SL, případně může být píst dodán bez této desky.

Píst 1001 SL je vhodný pro instalace s intenzivním provozem nebo velkokapacitní kabiny, které vyžadují použití dvou protilehlých pístů.

TELESKOPICKÝ PÍST EC

Teleskopický píst EC je vhodný pro použití v různých typech výtahů, zejména osobních.

Montáž pístu EC je spojena s rámem kabiny tvaru L, ale toto řešení se obvykle používá u instalací se 2, 4 nebo více písty ve vysoce zátěžových či velkokapacitních výtazích.

Teleskopický píst EC se dodává ve 2, 3 nebo 4stupňovém provedení. Synchronizovaný pohyb pístu zajišťuje řetězová soustava spojující různé stupně.

Píst EC je určen pro aplikace s měkkým dojezdem (tzv. soft stop) podle zpomalení požadovaného normami EN 81-20. Řešení EC-2N je vybavené vnitřním vodítkem. Řešení EC-2Y, 3Y a 4Y jsou vybavena vnějším vodítkem (zahrnuto v dodávce).

TELESKOPICKÝ PÍST TCS

Teleskopický píst TCS se obvykle používá u výtahů malých rozměrů do velmi malých šachet: všechny součásti, tj. píst, řetěz a upínací prvky lze umístit do prostoru o velikosti 170 mm mezi šachtou a kabinou.

Z těchto důvodu a též z důvodu mechanické synchronizace je píst TCS vhodný pro všechny typy osobních výtahů se 3–4 zastávkami, ačkoliv se obvykle používá pro nákladní výtahy, lůžkové výtahy a domovní výtahy. Teleskopický píst TCS se dodává ve 2 a 3stupňovém provedení a je synchronizován pomocí řetězové soustavy spojující různé stupně.

Řešení TCS-2N je vybavené vnitřním vodítkem. Řešení TCS-2Y a 3Y vyžadují vnější vodítka (T-rail 50x50x5), která se dodávají jako volitelné příslušenství.

Píst může být dodán buďto s tradičním bezpečnostním ventilem nebo se zařízením omezujícím nadměrný průtok, které je spojeno s bezpečnostním dosedacím zařízením (Pawl Device). Druhá možnost může být výhodná u systémů se 2 nebo více písty.

TELESKOPICKÝ PÍST 9100-9101

Teleskopický píst je píst s bočním zavěšením pro výtahy s přímým pohonem, který umožňuje značné zmenšení vertikálního rozměru šachty. Zdvihy jsou možné bez výkopových prací pro umístění plunžru.

Píst ve 2 nebo 3stupňovém provedení je rovnocennou alternativou k tradičnímu výtahovému systému (výtah se zavěšením 2:1).

Píst lze dodat s 1–2 upínacími deskami, které se montují na držák vodítka; používají se při vyšším zdvihu při stejném zatížení.

Píst je vybaven horní otočnou deskou pro připojení k rámu kabiny.

TELESKOPICKÝ PÍST 9110-9111

Tento teleskopický píst je píst se zavěšením na střed pro výtahy s přímým pohonem. Umožňuje značné zmenšení velikosti vrtu a je rovnocennou alternativou k jednostupňovým pístům, kde vrt nemůže být příliš hluboký. Oproti přímým jednostupňovým pístům lze velikost vrtu zmenšit na polovinu (u 2stupňového pístu) nebo na třetinu (u 3stupňového pístu).

Píst lze dodat s 1–2 upínacími deskami, které se montují na držák vodítka; používají se při vyšším zdvihu při stejném zatížení.

Píst je vybaven horní otočnou deskou pro připojení k rámu kabiny a podložní nosnou deskou.

Zapuštěná část plunžru je chráněna před korozí ochranným nátěrem. Dále se dodává páska z PVC na ochranu před galvanickou korozí.

BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TYPU B – TYPU G – TYPU R; PŘETOKOVÉ VENTILY TYPU G – TYPU R PODLE SMĚRNICE 2014/33/EU

Bezpečnostní ventily typu 3006 přeruší jízdu dolů v případě nadměrné rychlosti kabiny.

K aktivaci ventilů dojde, když vznikne kolísání tlaku mezi místem nástupu a místem výstupu oleje ve vlastním ventilu. Proto není nutné žádné elektrické zařízení.

Bezpečnostní ventilu typu B se běžně používá v systémech s jednoduchým pístem.

Bezpečnostní ventil typu G se používá v systémech s dvouma písty a je umístěn ve stejné vzdálenosti mezi oběma písty. Potrubí mezi ventilem a oběma písty musí splňovat bezpečnostní kritéria podle normy EN 81-20.

Bezpečnostní ventil typu D je určen k tomu, aby zamezoval nadměrné rychlosti kabiny při jízdě dolů v případě silné netěsnosti hydraulického systému. Rychlost kabiny se zatížením rovným jmenovitému zatížení nesmí při jízdě dolů překročit 0,3 m/s. Bezpečnostní ventil typu R se používá současně s bezpečnostním dosedacím zařízením (Pawl Device).