Ekologická Kapalina 

V souladu s nejnovějšími předpisy o ochraně životního prostředí se doporučuje nahradit minerální nebo syntetický olej biologicky rozložitelnou ekologickou kapalinou.

Ekologická kapalina GMV je syntetická hydraulická kapalina navržená tak, aby zajišťovala optimální odolnost vůči opotřebení a únavě materiálu v oleodynamických zvedacích systémech, jako jsou osobní výtahy, nákladní výtahy a domovní výtahy. Kapalina má oproti tradičnímu minerálnímu oleji poloviční modul objemové pružnosti, takže výtah méně pruží.

Syntetický základ zajišťuje lepší stálost a vyšší viskozitní index: ekologická kapalina GMV je vhodná pro systémy se zvýšeným rizikem požáru a znečištění půdy. Sníží se nebezpečí znečištění životního prostředí, jak to požaduje norma EN 81-20.

Z technického hlediska má kapalina index biologické rozložitelnosti > 70 %.

V případě neúmyslného úniku je vlastník systému chráněn před sankcemi.

FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
Vzhled a barva (ASTM D1500 – 12) ŽLUTOHNĚDÁ
Hustota při 15 °C (ASTM D 4052) kg/dm3 0,921
Viskozita při 100 °C (ASTM D 445) cSt (mm2/s) 9,5
Viskozita při 40 °C (ASTM D 445) cSt (mm2/s) 48
Viskozitní index (ASTM 2270) 186
Hořlavost V.A. °C (ASTM D 92) °C 305
Bod tuhnutí C° (ASTM D 97) °C -36
Kyselost °C (ASTM D 664) mg KoH/g 2,2
Dosažení stupně FZG (ISO 14635 – 1) > 12
Biologická rozložitelnost (OECD 301 B) > 70 %
Uvolňování vzduchu (D3427 – 15) min. < 1