Agregáty Fluitronic Dry

AGREGÁTY ODSTRANILY ROZDÍLY MEZI HYDRAULICKÝMI A ELEKTRICKÝMI VÝTAHOVÝMI SYSTÉMY, co se týče instalovaného výkonu, spotřeby energie a znečištění, a to s navýšením ceny o pouhá 2 % oproti nákladům na tradiční hydraulický systém, neboť používají:

MOTOR TYPU DRY

Suchý motor (DRY) zvyšuje energetickou účinnost systému, snižuje ztráty výkonu zapříčiněné ponořením motoru do viskózní kapaliny; zajišťuje menší ohřev kapaliny, a proto snižuje potřebu použití chladičů. Umožňuje konzistentní snižování množství kapaliny při stejné efektivnosti provozu (nosnosti, počtu jízd a rychlosti), takže lze používat ekologické kapaliny namísto tradičního minerálního oleje. Suchý motor umožňuje snížení hlučnosti výtahového systému.

ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ VENTIL

GMV nedodává jen elektronické řídící bloky NGV, ale nabízí i elektronické řízení ventilu pomocí elektronického řídicího systému ETC (elektronické řízení teploty) s přesným dorovnáním na zastávku. 

EKOLOGICKÁ KAPALINA jako alternativa k tradičnímu minerálnímu oleji

HLAVNÍ VÝHODY

  • EKOLOGICKÁ KOMPATIBILITA díky biologicky rozložitelné ekologické kapalině, NEPOUŽÍVÁ SE OLEJ.
  • KOMFORT A VYSOKÁ PROVOZNÍ VÝKONNOST díky elektronicky řízenému ventilu a elektronickému řídicímu systému ETC (elektronické řízení teploty) s dorovnáváním na zastávku
  • MENŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE (o více než 30 %) ve srovnání se staršími hydraulickými systémy díky elektronicky řízenému ventilu a vysoké účinnosti suchých motorů (DRY)
  • SNÍŽENÍ INSTALOVANÉHO VÝKONU až o 20 % (min. do 630 kg) ve srovnání se staršími hydraulickými systémy díky motorům DRY (není odpor vůči proudění) a novému agregátu NRGS (úspora energie)
  • Tyto prvky umožňují instalaci výtahů s výhodami, které u hydraulických systémů zajišťují ekonomickou konkurenceschopnost oproti elektrickým systémům:
    • Cenová úspora 20–30 % na kupní ceně a provozních nákladech
    • Větší odolnost vůči zemětřesení
  • Jsou vybaveny ventilem DLV nebo elektronickým řídícím blokem NGV se zdvojeným bezpečnostním jištěním, je zaručena maximální bezpečnost a dodržení platných předpisů.

KOMPLETNÍ SORTIMENT VÝROBKŮ

Pro výtahové systémy jsou k dispozici tyto kombinace agregátů Fluitronic DRY:

Nádrž Motor typu Dry Řídící blok Použitelnost zařízeni ETC Použitelnost ventilu DLV Doporučuje se ekologická kapalina Použití
GL DRY Ano 3010 Ano Ano Ano Nové výtahy / modernizace
GL DRY NRGS Ano 3010 Ano Ano Ano Nové výtahy / modernizace
GL DRY Ano NGV A3 Ne Ne Ano Nové výtahy
GL DRY Ano NGV EK Ne Ne Ano Modernizace
F1 DRY Ano 3010 Ano Ano Ano Nové výtahy / modernizace
F1 DRY Ano NGV A3 Ne Ne Ano Nové výtahy / modernizace
F1 DRY Ano NGV EK Ne Ne Ano Modernizace

AGREGÁTY GL DRY a F1

Jsou vybaveny řídícím blokem 3010 s novým elektronickým řídicím systémem vyrovnávání na zastávku ETC (volitelně) nebo jsou vybaveny elektronickým řídícím blokem NGV s digitální technologií.

Agregáty Fluitronic GL DRY a F1 DRY mají všechny charakteristiky tradičních pohonů GL a F1. Díky externímu motoru tyto agregáty navíc umožňují snížit množství kapaliny až o 20 litrů při stejné provozní výkonnosti (nosnosti, počtu jízd a rychlosti).

Dále zaručují mimořádně nízkou hlučnost a umožňují snížení spotřeby energie o 20 %, protože zde nevzniká třecí odpor mezi olejem a motorem. Podobně jako ostatní agregáty GMV mohou být verze DRY vybaveny ventilem 3010 s dveřní uzávěrkou podle EN 81-20/50 nebo ventilem 2CH podle Směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních nebo dokonce elektronickým ventilem s digitální technologií NGV.

GMV doporučuje používat ekologickou kapalinu ke snížení rizika znečištění životního prostředí, neboť majitelé výtahů nebo správci budov nesou za tento aspekt ze zákona odpovědnost.

Technické údaje Agregát GL DRY Agregát F1 DRY
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
2pólový – 3fázový 2pólový – 3fázový 2pólový – 3fázový 2pólový – 3fázový
Výkon motoru [kW] 2,2–9,2 2,2–9,2 2,2–9,2 2,2–9,2
Jmenovitý průtok čerpadla [l/min] 55–150 66–150 55–150 66–150
Maximální statický tlak [bar/MPa] 45/4,5 45/4,5
Minimální statický podtlak [bar/MPa] 12/1,2 12/1,2
Hmotnost bez zatížení [kg] max. 90 max. 100
Celkové množství kapaliny [l] 120 130
Množství cirkulující kapaliny [l] max. 95 max. 105
Minimální množství kapaliny (na zakrytí čerpadla) [l] 25 25
Použitelná skříň Typ C a D Typ A a B

AGREGÁT GL DRY NRGS

Nový agregát Fluitronic GL DRY 3010 NRGS (energeticky úsporný) 1 1/4″ je zejména vybaven motorem DRY 5 kW, který u výtahů s nosností do 450 kg umožňuje použití maximálního instalovaného výkonu 6 kW (s měřičem výkonu Enel), který je přesně stejný jako u výtahů s elektrickým trakčním motorem při stejném zatížení. Oproti tradičním pohonům při stejné nosnosti tento agregát umožňuje instalovaný výkon menší než 4 ÷ 9 kW, což představuje roční úsporu až 286 EUR, jen pro menší instalovaný výkon.

Po zabudování agregátu Fluitronic GL DRY NRGS s motorem o výkonu 5 kW do staršího hydraulického systému by vznikly tyto úspory:

Instalovaný měřič výkonu

Starší výtahový systém

Instalovaný měřič výkonu

Nový agregát GL Dry NRGS

Úspora
15 kW 6 kW 9 kW, což je 286 EUR ročně*
10 kW 6 kW 4 kW, což je 127 EUR ročně*

*Úspora fixních nákladů na měřič výkonu: 2,65 EUR měsíčně na kW instalovaného výkonu. Další úspory vyplývají ze snížené spotřeby energie cca o  20 % díky systému ETC, plus další úspory díky případnému vyloučení topných odporů pro ventil a olej a menším požadavkům na pomocná chladicí zařízení.

Hlavní charakteristiky agregátu GL Dry NRGS
Motor 50 Hz – 2pólový – 3fázový
Výkon motoru [kW] 5,5
Napětí [V] 400/690 – 415/720
Průtok čerpadla [l/min] 55–75
Maximální statický tlak [bar/MPa] 45/4,5
Hmotnost bez zatížení [kg] max. 90
Celkové plnicí množství kapaliny [l] 120
Množství cirkulující kapaliny [l] max. 95
Minimální množství kapaliny [l] 25
Blok 3010 ES 1 1/4″ s přímým spuštěním
Píst Ø 80 – 90 – 100
Jmenovité zatížení 320–480 kg
Průměrná rychlost systému 0,5 m/s
Příslušenství v dodávce Ruční čerpadlo – přípojka pro kontrolu manometru EN
Volitelný prvek hrazený zákazníkem Tlakový spínač přetížení– ventil DLV 1 1/4″ – zařízení v systému ETC – ekologická kapalina