Revize  řídících bloků

Návod k montáži a údržbě od výrobce předepisuje pravidelné kontroly těsnění hydraulického okruhu tak, jak to požaduje Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních pro řídicí systémy. Výrobci jsou povinni poskytnout pokyny k bezpečnosti svých výrobků a zapojit majitele výtahů do provádění údržby podle návodu výrobce.

Důvody pro provádění těchto pravidelných kontrol jsou jednoduché: řídící blok obsahuje těsnicí materiál a přesouvače.

Zatímco správnou funkčnost brzdného systému lze kontrolovat zvenčí, v soustavě ventilů s uzavřeným mechanismem to není možné.

Je tedy nutné ŘÍDÍCÍ BLOK pravidelně kontrolovat, ověřovat stav vnitřního zabezpečení (těsnění) z pryže, které přirozeně nebo vlivem chemikálií podléhá opotřebení.

GMV je světovým odborníkem na řídící bloky a všem výtahovým firmám poskytuje novou službu kontroly těsnění v celém hydraulickém systému (řídící blok, těsnění válců atd.) ve výrobcích GMV.

Na testovaný systém těsnění v hydraulickém okruhu je 2letá záruka. K provedení testů řídícího bloku vyhovujících příslušnému výtahovému systému GMV potřebuje znát typ a vlastnosti řídícího bloku a výkon čerpadla.

Kontrola řídícího bloku zahrnuje:

  • výměnu těsnění,
  • vyčištění řídícího bloku,
  • kontrolu přesouvačů.

PO DOHODĚ S VÝTAHOVOU FIRMOU GMV POSKYTNE DODATEČNÝ SERVIS NA MÍSTĚ, KTERÝ PROVEDOU TECHNICI GMV.