Částečná Modernizace 

Modernizace hydraulických výtahů zahrnuje všechny doplňující renovační činnosti po předchozí modernizaci bezpečnostního systému výtahu.

Částečná modernizace hydraulických výtahů nabízí řadu výhod, například ekologickou kompatibilitu, perfektní vyrovnání podle podlahy, značné úspory nákladů na energii a vyšší jízdní komfort.

GMV zajišťuje modernizaci prostřednictvím různých produktů:

  • SYSTÉM ETC (Electronic Temperature Control), nové elektronické řízení vyrovnávání podle podlahy u nových a modernizovaných výtahů, lze jej instalovat do systémů s rozváděčem 3010.
  • MODERNIZAČNÍ SOUPRAVA obsahuje ruční čerpadlo, spínač maximálního tlaku, spínač minimálního tlaku, tlakový spínač s nízkou hysterezí a ventil DLV.
  • OPTIMALIZAČNÍ SOUPRAVA obsahuje mikrovyrovnávač, softstartér, soft stop a chladič.
  • AGREGÁT FLUITRONIC DRY NRGS a AGREGÁT NGV EK – agregáty, které odstraňují rozdíly mezi hydraulickými a elektrickými výtahy co se týče instalovaného výkonu, spotřeby energie a znečištění.
  • NEOVISION, technologie GMV, která umožňuje modernizaci systému výměnou agregátu a řídicí jednotky.
  • EKOLOGICKÁ KAPALINA splňující požadavky nejnovějších norem na ekologickou kompatibilitu. Doporučuje se nahradit minerální nebo syntetický olej biologicky rozložitelnou ekologickou kapalinou. Ekologická kapalina GMV je syntetická hydraulická kapalina, která zaručuje optimální odolnosti proti opotřebení a únavě materiálu výtahových systémů s hydraulickými pohony, například osobních výtahů, osobonákladních výtahů a domovních výtahů.