Komponenty pro modernizaci

Součástí normy EN 81-20 je nyní dodatek A3 k normě EN 81-2, s datem účinnosti 1. 1. 2012. Stanoví, že nové výtahové systémy musí být vybaveny bezpečnostními prvky zamezujícími nekontrolovanému pohybu kabiny s otevřenými dveřmi.

Tato norma nalezla konkrétní uplatnění se zavedením zdvojeného bezpečnostního zařízení v blocích hydraulických ventilů.

Tento předpis se vztahuje také na stávající výtahové systémy prostřednictvím normy EN 81-80, která byla poprvé zveřejněna v roce 2003 a do třídy s „vysokou“ nebezpečností zařazuje nekontrolované pohyby kabiny s otevřenými dveřmi.

Protože je toto téma stále aktuální, Evropský výbor pro normalizaci (CEN) toto vydání v červnu 2016 aktualizoval novou verzí normy EN 81-80 (pr EN 81-80:2016), která obsahuje podrobnosti z předchozí normy EN 81-20.

Norma EN 81-80 může být směrnicí pro:

  • majitele výtahů, kteří chtějí splnit své povinnosti ze zákona, požadované platnými normami,
  • servisní firmy nebo kontrolní orgány, aby mohly informovat majitele výtahů o míře bezpečnosti jejich výtahových systémů.

Společnost GMV považuje za svou povinnost o tom informovat zákazníky a zainteresované osoby. GMV proto pořádá a plánuje v budoucnu pořádat bloky školení na toto téma pro výtahové firmy, inspektory z oznámených subjektů a správce budov.

GMV poskytuje vhodné výrobky, které splní tyto požadavky bez vysokých nákladů.

GMV dále nabízí řadu produktů, která umožní vyšší efektivitu údržby. S využitím pohonných agregátů a pístů řady Fluitronic v kombinaci s novým systémem ETC pro elektronické řízení ventilů a elektronickým ventilem NGV pro intenzivní provoz lze na instalovaném výkonu ušetřit až 20 % a na spotřebě energie až 20 %.

Abychom dosáhli ještě ekologičtějšího výtahového systému, poskytujeme ekologickou, biologicky rozložitelnou kapalinu, která chrání majitele výtahu před sankcemi v případě jejího náhodného úniku.

Z toho důvodu důrazně doporučujeme, aby výtahové firmy informovaly majitele výtahů a oznámené subjekty, které provádějí kontrolu.

Zabezpečení výtahů

Revize řídících bloků

Částečná Modernizace

Agregáty NGV-EK