Agregáty Fluitronic dry

KOMPAKTNÍ AGREGÁT HL DRY

Pro kompaktní agregát HL Dry je typický externí motor a kompaktní kovová nádrž.

Dodává se ve 3 provedeních:

  • jako volně stojící,
  • s kompaktní skříní upevněnou nad agregátem, která obsahuje rozvaděč (montuje zákazník),
  • s kompaktní skříní upevněnou nad agregátem, která obsahuje rozvaděč Neos 10 od GMV.

Provedení s kompaktní skříní (výška 2000 mm, šířka 350 mm a hloubka 260 mm) lze u domovních výtahových systémů umístit do haly a/nebo částečně zapustit do zdi vedle šachetních dveří.

Skříň může mít dvě samostatné části: jednu pro agregát a druhou pro rozvaděč, aby byl uživatel chráněn před možným neúmyslným dotykem.

AGREGÁTY HL DRY a HL 50 DRY

vyznačující se elektronickým řídícím blokem NGV s digitální technologií nebo mechanickým blokem 3010

Agregáty HL DRY a HL 50 DRY jsou specificky určeny pro domovní výtahy – Home Lift v souladu s novou směrnicí o strojních zařízeních. Externí motor umožňuje odpovídající snížení množství kapaliny v okruhu ve srovnání s tradičními nádržemi na hydraulické kapaliny. Kromě toho je zaručena velmi nízká hlučnost a až o 20 % nižší instalovaný výkon, protože nevzniká třecí odpor mezi olejem a motorem.

Stejně jako ostatní agregáty GMV pro Home Lift lze provedení DRY vybavit řídícím blokem 3010 (s dveřní uzávěrkou jako volitelným příslušenstvím) nebo elektronickým blokjem s digitální technologií NGV.

Instalace ventilu DLV v kombinaci s rozváděčem 3010 nebo ventilem NGV zajišťuje použití zdvojené bezpečnostní pojistky zamezující nekontrolovanému pohybu kabiny s otevřenými dveřmi v souladu s novou směrnicí 2006/42/ES o strojním zařízení, která stanoví, že jedna závada nesmí vést ke vzniku nebezpečné situace.

Agregáty typu Dry vybavené elektronickým řídícím blokem NGV s digitální technologií umožňují úspory energie až 25 %* ve srovnání s pohony s tradiční technologií (s ponořeným motorem a mechanickým ventilem).

GMV doporučuje používat EKOLOGICKOU KAPALINU ke snížení rizika znečištění životního prostředí, neboť majitelé výtahů (nebo správci budov) nesou za tento aspekt ze zákona odpovědnost.

*Maximální dosažitelná hodnota za optimálních podmínek v kombinaci s dalšími výrobky GMV

Technické údaje Agregát HL DRY Agregát HL 50 DRY
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
2pólový – 1fázový 2pólový – 1fázový 2pólový – 1fázový 2pólový – 1fázový
Výkon motoru [kW] 1,5–2,2 1,8–2,6 1,5–2,2 1,8–2,6
Jmenovitý průtok čerpadlem [l/min] 12 – 15 – 20 – 23 15 – 18 – 24 12 – 15 – 20 – 23 15 – 18 – 24
Maximální statický tlak [bar/MPa] 45/4,5 45/4,5
Minimální statický podtlak [bar/MPa] 12/1,2 12/1,2
Hmotnost bez zatížení [kg] max. 45 max. 55
Celkové plnicí množství kapaliny [l] 48 65
Množství cirkulující kapaliny [l] max. 33 max. 50
Minimální množství kapaliny (na zakrytí čerpadla) [l] 15 15
Použitelná skříň Typ Easy 400 Typ Easy 400