Hydraulické Výtahy

Společnost GMV na základě průběžných investic do výzkumu a vývoje dosáhla nejvyššího možného technologického standardu pro řešení výtahů s maximálně 6 zastávkami, kterým je výtah Green Lift Fluitronic ® GMV.

S nosností 320 kg až 1000 kg je zajisté upřednostňovaným řešením, přinejmenším u instalací s maximálně 6 zastávkami, oproti tradičnímu elektrickému výtahu v provedení MRL.

Technologie GMV Fluitronic úspěšně odstranila všechny nedostatky starších hydraulických výtahů.

Výtah Green Lift Fluitronic ® GMV je dnes daleko ekologičtější díky použití biologicky rozložitelné ekologické kapaliny namísto minerálního oleje.

Kromě toho je možné snížit instalovaný výkon oproti starším systémům až o 20 % a spotřebu energie až o 30 %.

Inovace, které zajistila tato vylepšení, jsou: nové „motory DRY“ s vyšší účinností, jelikož v nich nedochází k vnitřnímu tření, elektronický řídící blok NGV nebo systém ETC, který řídí mechanický blok.

Výtah Green Lift Fluitronic ® má oproti elektrickým systémům vyšší odolnost vůči zemětřesení. V případě zemětřesení jsou mechanické systémy ohrožené, z důvodu pádu protizávaží a strojního zařízení na kabině, kdežto systém Green Lift Fluitronic ® je samonosný, tj. jeho hmota spočívá na dně šachty a není zde žádné protizávaží. Když je kromě toho kabina mimo provoz, sjede do nejnižšího podlaží. A proto je nebezpečí poškození konstrukce budovy samotným výtahem minimální.

Konstrukce výtahu Green Lift Fluitronic ® je dále mimořádně jednoduchá, takže výrobek má dlouhou životnost a snadno se udržuje: údržba výtahu Green Lift Fluitronic ® se ve skutečnosti provádí na dně šachty a již ne v její horní části. Jádro systému je tedy vždy snadno přístupné. Jednoduchost, funkčnost a tím i nižší provozní náklady.

Vysoká kvalita systému Green Lift Fluitronic ® umožňuje společnosti GMV na tento výrobek nabízet prodlouženou záruční dobu 10 let.

GMV výrobek ve standardním provedení Fast Track rovněž dodá do dvou týdnů.

Prozkoumejte všechna provedení výtahů Green Lift Fluitronic ® GMV.

Výtahy GMV Green Lift Fluitronic ® splňují všechny požadavky trhu a vyhovují specifickým normám:

  • Výtah vyhovuje normě EN 81-77 pro výtahy vystavené seismickým podmínkám.

Další systémy v této řadě

  • Systém vyhovuje normě EN 81-21, protože se vyznačuje menším horním dojezdem a/nebo prohlubní, prohlubní 450 mm a rychlostí 0,30 m/s;
  • Systém s omezenou nosností;
  • Systém se jmenovitou nosností 450 kg pro elektroměr 6 kW;

Na trhu s výtahy ve Spojených státech, který je bezpochyby celosvětově nejrozvinutější, má technologické řešení Green Lift Fluitronic ® stále 80% podíl na trhu.

GMV: Technologie šitá na míru výtahovým firmám.

GLF GLF MRL-MC
Popis Rozvaděč a pohon ve skříni, lze umístit do libovolného rohu v suterénu, což usnadňuje potřebné zásahy a servisní činnost. Úspornější i bez použití strojovny (provedení MRL).
Pohon Nepřímý hydraulický 2:1 s pístem s bočním zavěšením
MRL Ano
Jmenovitá nosnost (kg) 320 350 450 480 525 630 900 920 1000 1025
Kapacita (počet osob) 4 6 7 8 12 13
Rychlost (m/s) Jízda nahoru 0,4 až 0,86
Jízda dolů 0,4 až 1
Maximální počet zastávek / servisních zásahů 12/24
Typ a počet vstupů 1 – 2 protilehlé – 2 přilehlé – 3
Max. zdvih (m) 19 pro max. 630 kg – 16 nad 630 kg
Možnost menší prohlubně/horního dojezdu Ano
Minimální horní dojezd (mm) Standardní 3300
Zmenšený 2750 pro zatížení do 630 kg – 2800 pro zatížení nad 630 kg
Minimální prohlubeň (mm) 1000 pro zatížení do 630 kg – 1100 pro zatížení nad 630 kg
Minimální zmenšená prohlubeň (mm) 450 pro zatížení do 630 kg – 500 pro zatížení nad 630 kg

// code in Secondary language